Virkad nålbindning. Under 1970-talet hittades en mycket gammal vante med okänd teknik, Två duktiga nålbinderskor fick en natt tillgodo för att utröna tekniken. Sedan skulle vanten tas om hand för att inte förstöras. Damerna kom fram till att det inte var bundet med nål uran med krok. Detta blev då begreppet virkad nålbindning. Lite enklare att lära än med nål men lika långsamt. Slutligen valkas/tovas och ruggas vanten . Fantastiskt varm och hållbar.